Randaberg folkebibliotek

   
Metode og oppgaveskriving
Huskelisten er tom
Vis
Forfatter
Tittel
 • Metode og oppgaveskriving
Språk
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Hylleplassering
 • fakta 808.06 DAL
Klassifikasjon
Emne
År
 • 2017
Noter
 • Boka har praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Metode og oppgaveskriving er revidert for å følge opp den utvikling som har vært innen oppgaveskriving i høyere utdanning. Boka er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i høyere utdanning. Det er lagt vekt på forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk, og betydningen av informasjonskompetanse. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen. Boka tar opp spørsmålet om hvordan kunnskap blir til, og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene intervju, observasjon og spørreskjema beskrives med sikte på anvendelse i studentoppgaver. Bacheloroppgavens muligheter er et nytt kapittel som viser ulike former en bacheloroppgave kan ha, og hva de ulike formene innebærer. Med eksempler fra studentoppgaver blir kravene som stilles til oppgaven gjennomgått. De etiske utfordringene som anonymitet og taushetsplikt samt betydningen av informert, frivillig samtykke, blir belyst. Boka har med praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Oppgavens design er et siste kapittel som tar opp skrivestil og språkvett samt desimalsystemet for inndeling i kapitler.
ISBN
 • 978-82-05-50070-9
Tilgjengelige
 • 0/1
Venteliste
 • 0 (0)
*00002188nam 22002651 4500
*00199203
*008170330s2017  no   ar     00nob 9
*015 $a150266095$bBokbasen AS
*019 $bl
*020 $a978-82-05-50070-9$bh.
*025 $a9788205500709
*040 $aBokbasen AS
*0820 $a808.066$zh$223/nor
*0821 $a808.06$zb$223/nor
*090 $cfakta 808.06$dDAL
*10010$aDalland, Olav$d1940-$jNO$0(NO-TrBIB)90312741$8m
*24510$aMetode og oppgaveskriving$cOlav Dalland
*250 $a6. utg.
*260 $aOslo$bGyldendal akademisk$c2017
*300 $a267 s.$c25 cm
*520 $aBoka har praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Metode og oppgaveskriving er revidert for å følge opp den utvikling som har vært innen oppgaveskriving i høyere utdanning. Boka er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i høyere utdanning. Det er lagt vekt på forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk, og betydningen av informasjonskompetanse. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen. Boka tar opp spørsmålet om hvordan kunnskap blir til, og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene intervju, observasjon og spørreskjema beskrives med sikte på anvendelse i studentoppgaver. Bacheloroppgavens muligheter er et nytt kapittel som viser ulike former en bacheloroppgave kan ha, og hva de ulike formene innebærer. Med eksempler fra studentoppgaver blir kravene som stilles til oppgaven gjennomgått. De etiske utfordringene som anonymitet og taushetsplikt samt betydningen av informert, frivillig samtykke, blir belyst. Boka har med praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Oppgavens design er et siste kapittel som tar opp skrivestil og språkvett samt desimalsystemet for inndeling i kapitler.
*650 0$aOppgaveskriving$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aOppgåveskriving$2Bokbasen AS$9nno
*650 0$aUndersøkelsesmetodikk$2Bokbasen AS$9nob
*650 0$aGranskingsmetodikk$2Bokbasen AS$9nno
^
Det finnes ingen anmeldelser for denne boken.
Klikk her for bli den første til å gi din mening

Boka har praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Metode og oppgaveskriving er revidert for å følge opp den utvikling som har vært innen oppgaveskriving i høyere utdanning. Boka er tilpasset de kravene som stilles til bacheloroppgaven i høyere utdanning. Det er lagt vekt på forskningsbasert kunnskap, kildesøk og kildekritikk, og betydningen av informasjonskompetanse. Selve skriveprosessen utgjør en rød tråd i fremstillingen. Boka tar opp spørsmålet om hvordan kunnskap blir til, og gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder. Metodene intervju, observasjon og spørreskjema beskrives med sikte på anvendelse i studentoppgaver. Bacheloroppgavens muligheter er et nytt kapittel som viser ulike former en bacheloroppgave kan ha, og hva de ulike formene innebærer. Med eksempler fra studentoppgaver blir kravene som stilles til oppgaven gjennomgått. De etiske utfordringene som anonymitet og taushetsplikt samt betydningen av informert, frivillig samtykke, blir belyst. Boka har med praktiske råd om oppgavens disposisjon med beskrivelse av de ulike delene fra forside til oppgavens ulike deler og med avslutning og utforming av litteraturliste. Oppgavens design er et siste kapittel som tar opp skrivestil og språkvett samt desimalsystemet for inndeling i kapitler.

Send til
Eks. navnStatusForfallsdatoTilhørerSamlingHylle
Ex1Utlånt02.01.2019Randaberg folkebibliotek fakta 808.06 DAL